top of page

אהבה בימי קורונה

השנה, עקב מגבלות מגפת הקורונה ואי היכולת לקיים מפגשים רבי משתתפים, הוסט הדגש בפעילות הקרן לשמירת הקשר עם המשפחות ובפרט עם הנשים המבוגרות שמטבע הדברים מסוגרות יותר בבתיהן. אנו דואגים לשמירת קשר טלפוני, מקיימים מפגשים תדירים ב"זום".

ביום העצמאות וראש השנה ביקרו פעילי הקרן כל אחת ואחת בביתה עם שי וברכה.

קיימנו ונמשיך לקיים גן מידי פעם מפגשים קצרים מוגבלים במספר המשתתפות.

עם הילדים אנו שומרים על קשר רצוף. במסגרת המגבלות נערכו בקיץ ובחנוכה טיולים לקבוצות הילדים, כאשר בחנוכה הצטרפו אליהם גם  אימהותיהם. 

הקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים

%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%A8%D7%A7%
bottom of page