top of page
DSC_0258_1_edited.jpg

מבנה וארגון

כעמותה הפועלת על פי חוק מנוהלת הקרן על ידי ועד מנהל ובראשו יו"ר הנבחרים על ידי אסיפת החברים. בכפוף לועד המנהל פועלות בקרן מספר ועדות לפעילות שוטפת כגון – ועדת לווי משפחות, ועדת קשר למערך המוצנח, ועדת ביקורת ועוד. אין מקבלי שכר בין שורותינו, כל הפעילות מבוססת על מעגלי מתנדבים - חברי הנהלה, מלווי משפחות, מנהלי פעילות, מדריכים ומתנדבים רבים לפעילויות יעודיות (טיול ג'יפים, אירוח ועוד) איש איש כמיטב יכולתו וכישוריו.
מעבר לתמיכה מוסדית צנועה, הקרן ממנת את פעילותה מתרומות של חברים ותומכים התורמים לפי יכולתם בהוראות קבע חודשיות או תרומות חד פעמיות. ניהול הכספים בקרן נעשה בשקיפות, בבקרה של הועד וועדת כספים ומבוקר על ידי רואה חשבון חיצוני, כנדרש בחוק.

הקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים

%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%A8%D7%A7%
bottom of page